Regulamin BRYDŻOBRANIA – WCZASÓW BRYDŻOWYCH

 

BRYDŻOBRANIE – WCZASY BRYDŻOWE 

I. Założenia ogólne

  1. Turnieje „BRYDŻOBRANIE – WCZASY BRYDŻOWE”  REGULAMIN 
  2. W zawodach mają zastosowanie przepisy: MPB 2017, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Każda para powinna posiadać karty konwencyjne w ochronie własnych interesów.
  3. Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach.
  4. Wszystkie turnieje rozegrane  będą na maxy.
  5. Pary,  gdzie przynajmniej jeden z partnerów legitymuje się WK równym lub powyżej 5.0, mogą mieć zaliczone tylko 3 wyniki ze wspólnych turniejów. W razie zagrania większej ilości turniejów z jednym partnerem o WK równym/większym 5, najlepszy wynik pary zostanie anulowany z PDF /punktacji długofalowej/
  6. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna.

II. Punktacje długofalowe

Podczas wczasów prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa .
● Do Punktacji Długofalowej /PDF/ zaliczone będą wyniki zawodnika z 7. najlepszych jego turniejów
● W przypadku uzyskania przed dwóch lub więcej uczestników takiej samej sumy procentowej w 7 turniejach, o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje::

1 Wyższe miejsce w turnieju indywidualnym / turniej nr 0/
2 Niższy współczynnik WK; 
3 Losowanie

III. Nagrody i opłaty

Nagrody w turniejach:
●Szklaneczki ZWYCIĘZCY dla najlepszych par plus zwrot opłaty wstępnej za turniej.

● Nagrody rzeczowe dla najlepszego uczestnika wczasów w punktacji dnia / w dwóch/trzech turniejach z jednego dnia /

Nagrody w punktacji długofalowej: 

● Puchar  i nagroda rzeczowa dla najlepszego uczestnika turnusu /suma najlepszych 7 wyników z gier/.

ZA miejsca 2 i 3 MEDALE i nagrody rzeczowe .

●Puchar  i nagroda rzeczowa dla najlepszego uczestnika „dochodzącego” /jedyna klasyfikacja dla zawodniczek i zawodników spoza turnusu/

● Puchar dla najlepszego zawodnika , uczestnika turnusu nie będącego członkiem PZBS.

● Puchar i nagroda rzeczowa dla zawodniczki lub zawodnika z najwyższym wynikiem sumarycznym, ze wszystkich „13″  turniejów wczasowych.

● Puchar i nagroda rzeczowa dla zawodniczki lub zawodnika z najlepszym wynikiem z „7” turniejów i z WK 0 – 3  /włącznie/

● Puchar i nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety, brydżystki – uczestniczki turnusu

● 3 lub 4 /jeżeli liczba uczestników turnusu przekroczy 40 uczestników/ nagrody losowane dla uczestników wczasów /bez możliwości udziału uczestników spoza turnusu/.

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych

Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście. Nie uwzględnione zostaną delegacje uprawnień do odbioru nagród.

WSZYSCY UCZESTNICY  –  CZŁONKOWIE PZBS NALICZONE BĘDĄ MIELI PKL-e

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych
Opłata startowa do turniejów (wpisowe) wynosi:
KARNET  na wszystkie turnieje wykupiony przed pierwszym turniejem o wartości 150 złotych
● 15 złotych od pozostałych zawodników za każdy turniej.

●KMP – 20 złotych od osoby./ karnet nie dopłaca.

Zwrot za zwycięstwo w turnieju we wszystkich przypadkach jest o wartości 15 złotych dla osoby.