Regulamin

BRYDŻOBRANIE NA ROZTOCZU

I. Założenia ogólne

  1. Turnieje „BRYDŻOBRANIE NA ROZTOCZU” zostaną rozegrane w dniach (turnus I ) 19-26.09.2020 w ośrodku PSZCZELINIEC w KRASNOBRODZIE /www.pszczeliniec.pl/
  2. W zawodach mają zastosowanie przepisy: MPB 2017, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Każda para powinna posiadać karty konwencyjne w ochronie własnych interesów.
  3. Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach.
  4. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna

 

II. Punktacje długofalowe

Podczas wczasów prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/
● Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z 6 najlepszych jego turniejów
● Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z
obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3, +1.
● W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a. Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje:
● niższy współczynnik WK; przy równym WK mniejsza liczba PKL-i;
● Losowanie


III. Nagrody i opłaty

Nagrody w turniejach:
● Puchary i medale dla najlepszych par
● Nagrody rzeczowe dla najlepszej pary dnia (suma PDF za dwa turnieje z jednego dnia)


Nagrody w punktacji długofalowej:
● Puchary i medale
● Nagrody rzeczowe
● Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety
● Nagroda rzeczowa dla najlepszego amatora WK 0.0
● 3 nagrody losowane dla uczestników którzy grali w minimum sześciu turniejach


Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych
Opłata startowa do turniejów (wpisowe) za 1 turniej wynosi
● 10 złotych od zawodnika który wykupił pakiet wczasów
● 12 złotych od pozostałych zawodników