Regulamin BRYDŻOBRANIA – WCZASÓW BRYDŻOWYCH

BRYDŻOBRANIE – WCZASY BRYDŻOWE 

I. Założenia ogólne

  1. Turnieje „BRYDŻOBRANIE – WCZASY BRYDŻOWE”  REGULAMIN 
  2. W zawodach mają zastosowanie przepisy: MPB 2017, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Każda para powinna posiadać karty konwencyjne w ochronie własnych interesów.
  3. Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach.
  4. Pary  gdzie przynajmniej jeden z partnerów legitymuje się WK powyżej 5.0,mogą mieć zaliczone tylko 3. wyniki ze wspólnych turniejów
  5. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna.

II. Punktacje długofalowe

Podczas wczasów prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/
● Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z 8 najlepszych jego turniejów
● Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z
obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3, +1.
● W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a. Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje::

● Wyższe miejsce w turnieju indywidualnym /0/
● Niższy współczynnik WK; 
● Losowanie

III. Nagrody i opłaty

Nagrody w turniejach:
●Szklaneczki ZWYCIĘZCY dla najlepszych par plus „zielona karta” – bezpłatny udział w jednym z kolejnych turniejów.

● Nagrody rzeczowe dla najlepszego uczestnika wczasów w punktacji dnia (suma PDF za dwa turnieje z jednego dnia)

Nagrody w punktacji długofalowej:

● Puchar  dla najlepszego uczestnika turnusu
● Puchar dla najlepszego zawodnika spoza turnusu /jeżeli wystartuje minimum 3., uczestników spełniających inne punkty regulaminu/
● Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety – uczestniczki turnusu
● Nagroda rzeczowa dla najlepszego amatora /spoza struktur PZBS/- uczestnika turnusu

● 3 nagrody losowane dla uczestników wczasów /bez możliwości udziału uczestników spoza turnusu/.

Puchar dla najlepszego uczestnika/-czki w turniejach /suma PDF/

  • maxy
  • impy 

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych

 

Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście.

 

 

WSZYSCY UCZESTNICY-CZŁONKOWIE PZBS NALICZONE BĘDĄ MIELI PKL-e

 


Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych
Opłata startowa do turniejów (wpisowe) wynosi:
● KARNET  na wszystkie turnieje wykupiony przed pierwszym turniejem o wartości 150 złotych
● 15 złotych od pozostałych zawodników za każdy turniej.

ZIELONA KARTA we wszystkich przypadkach jest o wartości 15 złotych.