BRYDŻOBRANIE NA ROZTOCZU – Regulamin

I. Założenia ogólne

  1. Turnieje „BRYDŻOBRANIE NA ROZTOCZU” zostaną rozegrane – (2.turnus)
  2. 28 sierpnia /sobota/-04/sobota/.września.2021 w GOŚCIŃCU MAGNAT  /www.gosciniecmagnat.pl              w ZAMOŚCIU – KALINOWICACH 187.
  3. W zawodach mają zastosowanie przepisy: MPB 2017, Regulamin Zawodów PZBS, Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny Zawodów. Każda para powinna posiadać karty konwencyjne w ochronie własnych interesów.
  4. Turnieje będą rozgrywane na wcześniej przygotowanych rozdaniach.
  5. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie trwania Festiwalu rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzja jest ostateczna.

II. Punktacje długofalowe

Podczas wczasów prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/
● Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z 6 najlepszych jego turniejów
● Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z
obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3, +1.
● W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a. Przy równej liczbie PDF o wyższym miejscu w klasyfikacji długofalowej decyduje:
● Niższy współczynnik WK; przy równym WK mniejsza liczba PKL-i;
● Młodszy wygrywa

III. Nagrody i opłaty

Nagrody w turniejach:
●Szklaneczki ZWYCIĘZCY dla najlepszych par
● Nagrody rzeczowe dla najlepszej pary dnia (suma PDF za dwa turnieje z jednego dnia)

Nagrody w punktacji długofalowej:
● Puchar  dla najlepszego uczestnika turnusu
● Puchar dla najlepszego zawodnika spoza turnusu
● Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety – uczestniczki turnusu
● Nagroda rzeczowa dla najlepszego amatora WK 0.0 /spoza struktur PZBS/- uczestnika turnusu
● 3 nagrody losowane dla uczestników wczasów /bez możliwości udziału uczestników spoza turnusu/, którzy grali w minimum sześciu turniejach

Puchar dla najlepszego uczestnika/-czki w turniejach /suma PDF/

  • maxy
  • impy 

Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych

WSZYSCY UCZESTNICY WYBIORĄ /w tajnym głosowaniu/
Najsympatyczniejszego Uczestnika /nagroda niespodzianka/

Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście


Opłata startowa do turniejów (wpisowe) za 1 turniej wynosi
● 10 złotych od zawodnika który wykupił pakiet wczasowy
● 12 złotych od pozostałych zawodników

Turniej odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności opracowanych przez GIS:
 stoły zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości;
  /sale przystosowane do rozstawienia 20 stołów z zachowaniem odstępu , spodziwana ilość par około 30/
 karty do gry zostaną przygotowane zgodnie z zaleceniem „na każdy stół osobny zestaw rozdań” (przy         czym  po powieleniu przejdą kwarantannę);
 każdy z uczestników będzie obsługiwał tylko swój bidding-box;
 płyn do dezynfekcji rąk rozstawione zostaną na stołach do gry
 informacja o warunkach obowiązujących obostrzeń umieszczona zostanie na plakatach turnieju. 
 zawodnicy muszą grać w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach.

SĘDZIUJE: Jacek BAKA