Niżański Szlem 2020

Program
28.06.2020 godz. 10:00 Turniej Par na zapis maksymalny (50* rozdań)
● Rozdania 1-40 zaliczane będą do GPL
● Rozdania 11-50 zaliczane będą do GPPPP
Gramy w: Zajazd Galicja Ulanów powiat Nisko

WPISOWE:
Wpisowe do każdego z turniejów od każdego zawodnika:
● niezrzeszeni 35,- zł +5 zł* +5 zł*
● Członkowie PZBS 30,- zł +5 zł* +5 zł*
● ulgowe PZBS 25,- zł +5 zł* +5 zł*
● Młodzież do lat 18 20,-zł +5 zł* +5 zł*
● Członkowie Stowarzyszenia proActiv 20,-zł +5 zł* +5 zł*
● opłata 5 zł na rzecz organizatora GPPPW i GPL

Ulgi przysługują:
● Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:
● seniorom powyżej 65 lat
● juniorom do 25 lat

NAGRODY:
● W turnieju 10% najlepszych par otrzymuje nagrody finansowe.
● Na fundusz nagród składa się 100% wpisowego
● Nagroda /100złotych/ dla pary która wylicytuje i wygra /jako pierwsza w turnieju/ szlema /bez względu
● Na końcową klasyfikację.
● Nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety *
● Nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika nie będącego członkiem PZBS *
● Trzy nagrody rzeczowe losowane
● Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrody nieodebrane przepadają i zasilają fundusz organizatora.
*Nagroda zostanie przyznana jeżeli będą startowały minimum trzy osoby w danej kategorii

USTALENIA REGULAMINOWE:
● W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS.
● Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych (HUM).
● Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnych dóbr.
● Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu rozgrywek.
● Czas odwołania od wyników wynosi 30 minut od ich ogłoszenia.
● Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

Organizator

proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne

Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307