Turniej o Buławę Hetmańską W Brydżu Sportowym

 

Program

11.04.2020 (sobota) godz.10:00 Turniej Par na zapis maksymalny (33rozdań) Gramy w: ośrodkach zgłoszonych do turnieju.

Wszystkie turnieje będą grane na tych samych rozkładach kart.

12.04.2020 (niedziela) godz.10:00 Turniej Par na zapis maksymalny (40 rozdań) turniej grany w ramach GPL

Gramy w: Zamość

WPISOWE:

Wpisowe do każdego turnieju odbywającego się w sobotę ustala organizator danego turnieju Organizator każdego turnieju przekazuje po 5 zł od osoby na fundusz nagród długofalowych.

Wpisowe do turnieju niedzielnego Od każdego zawodnika :

 • niezrzeszeni 35,- zł +5zł*
 • CzłonkowiePZBS 30,- zł +5zł*
 • ulgowePZBS 25,- zł +5zł*
 • Młodzież dolat18 20,-zł +5zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 20,-zł +5zł*
 • opłata 5 zł na rzecz organizatoraGPL

Ulgi przysługują:

Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:

 • seniorom powyżej 65lat
 • juniorom do 25lat

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:

 • Podczas Turnieju o Buławę Hetmańską prowadzona będzie Indywidualna PunktacjaDługofalowa
 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z dwóch turniejów, przy czym z turnieju sobotniego zaliczone zostanie 50% uzyskanegowyniku
 • O zajętym miejscu w Punktacji Długofalowej decydować będzie suma osiągniętych wyników w dwóchturniejach

NAGRODY:

 • W turniejach odbywających się w sobotę każdy organizator sam określa podziałnagród
 • W turnieju niedzielnym 10% najlepszych par otrzymuje nagrodyfinansowe.
 • Na fundusz nagród w turnieju niedzielnym składa się 100% wpisowego z czego 60%stanowią nagrody bieżące a 40% przeznaczone jest na nagrody w punktacjidługofalowej
 • Za zwycięstwo w klasyfikacjidługofalowej:
 1. nagrody pieniężne dla: zawodników którzy zajmą miejsca 1 -6
 2. nagrody rzeczowe dla pary z najwyższym wynikiem w sesji (sobota lubniedziela)
 3. nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety*
 4. nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika nie będącego członkiem PZBS*
 • W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej o wyższym miejscudecyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WKzawodnika;
  • w drugiej kolejnościlosowanie
 • Trzy nagrody rzeczowe losowane dla zawodników biorących udział w dwóch turniejach
 • W przypadku pozyskania nowych sponsorów liczba nagród może sięzwiększyć
 • Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrodynieodebrane przepadają i zasilają funduszorganizatora.

*Nagroda zostanie przyznana jeżeli będą startowały minimum trzy osoby w danej kategorii

USTALENIA REGULAMINOWE:

 1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminyPZBS.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych(HUM).
 3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnychdóbr.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscurozgrywek.
 5. Czas odwołania od wyników wynosi 30 minut od ichogłoszenia.
 6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędziagłówny.

Organizator

proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307