Turniej o Szablę Marszałka W Brydżu Sportowym

Program: /w 2020 roku tylko dwa turnieje/

 OTP*

11.11.2020 godz.10:00 Turniej Par  na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do  10.GPL Turniej odbędzie się w ramach turnieju o Podkowę Kasztanki Marszałka

Gramy w Gminny Ośrodek Kultury  w Sawinie, ul Rynek 17 A 

OTP*

15.11.2020 godz.10:00 Turniej Par na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do 10.GPL

Gramy w: Gminny Dom Kultury / sala 300 m2/, ul. Chełmska 4, 21-070 Cyców

 

WPISOWE:

Wpisowe do każdego z turniejów-od każdego zawodnika :

 • niezrzeszeni ,40- zł +5zł*
 • CzłonkowiePZBS 30,- zł +5zł*
 • ulgowePZBS 25,- zł +5zł*
 • Młodzież dolat18  20,-zł +5zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 20,-zł +5zł*

Karnet na dwa turnieje

 • niezrzeszeni 65,-zł +10zł*
 • Członkowie PZBS 55,-zł +10zł*
 • ulgowe PZBS  45,-zł +10zł*
 • Młodzież do lat 18 25,-zł +10zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 35,-zł +10zł*
 • opłata 5- /10- karnet/ zł na rzecz organizatora GPL

Ulgi przysługują:

Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:

 • seniorom powyżej 65lat
 • juniorom do 25lat

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:

 • Podczas Turnieju o Szablę Marszałka prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa /PDF/
 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z 2 turniejów
 • Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3,+1.
 • W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – zzaokrągleniem w górę do całegoPDF’a.

NAGRODY:

 • W turniejach 10% najlepszych par otrzymuje nagrody finansowe.
 • Na fundusz nagród składa się 100% wpisowego z czego 60% stanowią nagrody bieżące a 40% przeznaczone jest na nagrody w punktacjidługofalowej
 • Za zwycięstwo w klasyfikacji długofalowej:
 1. nagrody pieniężne dla: zawodników którzy zajmą miejsca 
 2. nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety*
 3. nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika nie będącego członkiem PZBS*
 • W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej o wyższym miejscudecyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WKzawodnika;
  • w drugiej kolejnościlosowanie
 • Cztery nagródy rzeczowe losowane dla zawodników biorących udział w trzech turniejach
 • W przypadku pozyskania nowych sponsorów liczba nagród może sięzwiększyć
 • Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrodynieodebrane przepadają i zasilają funduszorganizatora.

*Nagroda zostanie przyznana jeżeli będą startowały minimum trzy osoby w danej kategorii i dana osoba musi rozegrać dwa turnieje

USTALENIA REGULAMINOWE:

 1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminyPZBS.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych(HUM).
 3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnychdóbr.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscurozgrywek.
 5. Czas odwołania od wyników wynosi 30 minut od ichogłoszenia.
 6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędziagłówny.

Turniej odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności opracowanych przez GIS:
 stoły zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości;
  /sale przystosowane do rozstawienia 20 stołów z zachowanie odstępu , spodziwana ilość par około 30/
 karty do gry zostaną przygotowane zgodnie z zaleceniem “na każdy stół osobny zestaw rozdań” (przy         czym  po powieleniu przejdą kwarantannę);
 każdy z uczestników będzie obsługiwał tylko swój bidding-box;
 płyn do dezynfekcji rąk rozstawione zostaną na stołach do gry
 imformacja o warunkach obowiązujących obostrzeń umieszczona zostanie na plakatach turnieju. 
 zawodnicy muszą grać w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach.

GRAMY NA PODWÓJNYCH ZASŁONACH

Organizator

proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307