5. Puchar Roztocza w brydżu sportowym

 

PROGRAM

26.09.2020 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do GPPPP Gramy w: Hotel SEZAM ,ul. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 51, 37-450 Stalowa Wola

26.09.2020 godz.19:00 Nocny komercyjny turniej par na zapis maksymalny “Sponsor Night” 26-30 rozdań zaliczany do Pucharu Roztocza /dodatkowa opłata-wg.redulaminu/

Gramy w: Hotel Restauracja Myśliwska ul. Zamoyskiego 88 23-300 JanówLubelski

27.09.2020 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany doGPL Gramy w: Hotel Restauracja Myśliwska ul. Zamoyskiego 88 23-300 JanówLubelski

WPISOWE:

Wpisowe do każdego z turniejów Od każdego zawodnika :

 • niezrzeszeni 35,- zł +5zł*
 • CzłonkowiePZBS 30,- zł +5zł*
 • ulgowePZBS 25,- zł +5zł*
 • Młodzież dolat18 20,-zł +5zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 20,-zł +5zł*

Karnet na dwa turnieje

 • niezrzeszeni 60,-zł +10zł*
 • CzłonkowiePZBS 50,-zł +10zł*
 • ulgowePZBS 40,-zł +10zł*
 • Młodzież dolat18 30,-zł +10zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 30,-zł +10zł*
 • opłata 5 zł na rzecz organizatora GPPPW i GPL
 • Wpisowe do turnieju nocnego
  • 10 zł* od zawodnika

Jeżeli zawodnik weźmie udział w turnieju sobotnim i niedzielnym

TURNIEJ NOCNY/zaliczany do 5.PUCHARU ROZTOCZA/ – 10 zł/os – bez ulg

Ulgi przysługują:

Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:

 • seniorom powyżej 65lat
 • juniorom do 25lat
 • w turnieju nocnym ulgi nieprzysługują
 • TURNIEJ NOCNY – 10zł/osoba /bez ulg/

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:

 • Podczas Pucharu Roztocza prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa/PDF/
 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z dwóch najlepszych turniejów
 • Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3,+1.
 • W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a.

NAGRODY:

 • W turniejach 10% najlepszych par otrzymuje nagrody finansowe.
 • Na fundusz nagród składa się 100% wpisowego z czego 60% stanowią nagrody bieżące a 40% przeznaczone jest na nagrody w punktacji długofalowej
 • Za zwycięstwo w klasyfikacji długofalowej PucharuRoztocza:
 1. nagrody pieniężne dla: zawodników którzy zajmą miejsca 1 –6
 2. nagrody rzeczowe dla pary z najwyższym wynikiem w sesji (sobota lub niedziela)
 3. nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety*
 4. nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika nie będącego członkiem PZBS*
 • W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej Pucharu Roztocza o wyższym miejscu decyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
  • w drugiej kolejności losowanie
 • Pięć nagród rzeczowych losowanych dla zawodników biorących udział w przynajmniej dwóch turniejach
 • W przypadku pozyskania nowych sponsorów liczba nagród może się zwiększyć
 • Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrody nie odebrane przepadają i zasilają fundusz organizatora.

*Nagroda zostanie przyznana jeżeli będą startowały minimum trzy osoby w danej kategorii

USTALENIA REGULAMINOWE:

 1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych(HUM).
 3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnych dóbr.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu rozgrywek.
 5. Czas odwołania od wyników wynosi 10 minut od ich ogłoszenia.
 6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny

Turniej odbędzie się z zachowaniem środków ostrożności opracowanych przez GIS:
 stoły zostaną rozstawione w bezpiecznej odległości;
  /sale przystosowane do rozstawienia 20 stołów z zachowanie odstępu , spodziwana ilość par około 30/
 karty do gry zostaną przygotowane zgodnie z zaleceniem “na każdy stół osobny zestaw rozdań” (przy         czym  po powieleniu przejdą kwarantannę);
 każdy z uczestników będzie obsługiwał tylko swój bidding-box;
 płyn do dezynfekcji rąk rozstawione zostaną na stołach do gry
 imformacja o warunkach obowiązujących obostrzeń umieszczona zostanie na plakatach turnieju. 
 zawodnicy muszą grać w maskach lub przyłbicach i rękawiczkach.

 

 

Oganizator: proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307