5. Puchar Roztocza w brydżu sportowym

 

PROGRAM

26.09.2020 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do GPPPP Gramy w: Hotel SEZAM ,ul. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 51, 37-450 Stalowa Wola

26.09.2020 godz.19:00 Nocny komercyjny turniej par na zapis maksymalny “Sponsor Night” 26-30 rozdań zaliczany do Pucharu Roztocza /dodatkowa opłata-wg.redulaminu/

Gramy w: Hotel Restauracja Myśliwska ul. Zamoyskiego 88 23-300 JanówLubelski

27.09.2020 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany doGPL Gramy w: Hotel Restauracja Myśliwska ul. Zamoyskiego 88 23-300 JanówLubelski

WPISOWE:

Wpisowe do każdego z turniejów Od każdego zawodnika :

 • niezrzeszeni 35,- zł +5zł*
 • CzłonkowiePZBS 30,- zł +5zł*
 • ulgowePZBS 25,- zł +5zł*
 • Młodzież dolat18 20,-zł +5zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 20,-zł +5zł*

Karnet na dwa turnieje

 • niezrzeszeni 60,-zł +10zł*
 • CzłonkowiePZBS 50,-zł +10zł*
 • ulgowePZBS 40,-zł +10zł*
 • Młodzież dolat18 30,-zł +10zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 30,-zł +10zł*
 • opłata 5 zł na rzecz organizatora GPPPW i GPL Wpisowe do turniejunocnego
  • 10 zł* odzawodnika

Jeżeli zawodnik weźmie udział w turnieju sobotnim i niedzielnym

TURNIEJ NOCNY/zaliczany do 5.PUCHARU ROZTOCZA/ – 10 zł/os – bez ulg

Ulgi przysługują:

Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:

 • seniorom powyżej 65lat
 • juniorom do 25lat
 • w turnieju nocnym ulgi nieprzysługują
 • TURNIEJ NOCNY – 10zł/osoba /bez ulg/

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:

 • Podczas Pucharu Roztocza prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa/PDF/
 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z dwóch najlepszychturniejów
 • Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3,+1.
 • W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – zzaokrągleniem w górę do całegoPDF’a.

NAGRODY:

 • W turniejach 10% najlepszych par otrzymuje nagrodyfinansowe.
 • Na fundusz nagród składa się 100% wpisowego z czego 60% stanowią nagrody bieżące a 40% przeznaczone jest na nagrody w punktacjidługofalowej
 • Za zwycięstwo w klasyfikacji długofalowej PucharuRoztocza:
 1. nagrody pieniężne dla: zawodników którzy zajmą miejsca 1 –6
 2. nagrody rzeczowe dla pary z najwyższym wynikiem w sesji (sobota lubniedziela)
 3. nagroda rzeczowa dla najlepszej kobiety*
 4. nagroda rzeczowa dla najlepszego zawodnika nie będącego członkiem PZBS*
 • W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej Pucharu Roztocza o wyższymmiejscu decyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WKzawodnika;
  • w drugiej kolejnościlosowanie
 • Pięć nagród rzeczowych losowanych dla zawodników biorących udział w przynajmniej dwóch turniejach
 • W przypadku pozyskania nowych sponsorów liczba nagród może sięzwiększyć
 • Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrodynieodebrane przepadają i zasilają funduszorganizatora.

*Nagroda zostanie przyznana jeżeli będą startowały minimum trzy osoby w danej kategorii

USTALENIA REGULAMINOWE:

 1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminyPZBS.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych(HUM).
 3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnychdóbr.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscurozgrywek.
 5. Czas odwołania od wyników wynosi 30 minut od ichogłoszenia.
 6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędziagłówny.

Organizator

proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307