9. Puchar Roztocza w brydżu sportowym 2024 roku

 

PROGRAM

16.09.2024 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do GPL Gramy w: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasów Janowskich , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35H  23-300 Janów Lubelski.

16.09.2024 godz.19:00 Nocny komercyjny turniej par na zapis maksymalny “Sponsor Night” 26-30 rozdań zaliczany do Pucharu Roztocza /dodatkowa opłata-wg. regulaminu/

Gramy w: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasów Janowskich , ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 35H  23-300 Janów Lubelski

17.09.2024 godz.10:00 Turniej Par (OTP*) na zapis maksymalny (40 rozdań) wliczany do GPL Gramy w: OEE LJ /jak wyżej/, Janów Lubelski

WPISOWE:

Wpisowe do każdego z turniejów Od każdego zawodnika :

 • niezrzeszeni 45,- zł +5zł*
 • Członkowie PZBS 40,- zł +5zł*
 • ulgowe PZBS 35,- zł +5zł*
 • Młodzież ucząca się do lat 25  10,-zł +5zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 25,-zł +5zł*

Karnet na dwa turnieje

 • niezrzeszeni 70,-zł +10zł*
 • Członkowie PZBS 60,-zł +10zł*
 • ulgowe PZBS 50,-zł +10zł*
 • Młodzież do lat 25   20,-zł +10zł*
 • Członkowie Stowarzyszenia proActiv 40,-zł +10zł*
 • opłata 5/10 zł na rzecz organizatora  GPL
 • Wpisowe do turnieju nocnego
  • 10 zł* od zawodnika /bez ulg/

Jeżeli zawodnik weźmie udział w turnieju sobotnim i niedzielnym

TURNIEJ NOCNY zaliczany do 7.PUCHARU ROZTOCZA/ – 10 zł/os – bez ulg

ZAWODNICY chcący wziąć udział w klasyfikacji końcowej w PUCHARZE ROZTOCZA,  a nie biorący udziału w turnieju  sobotnim /dzień/ opłacają udział jak za dwa turnieje ze zniżką /KARNET/ .

 

Ulgi przysługują:

Za okazaniem aktualnej legitymacji PZBS:

 • seniorom powyżej 65lat
 • juniorom do 25lat
 • w turnieju nocnym ulgi nie przysługują
 • TURNIEJ NOCNY – 10zł/osoba /bez ulg/

PUNKTACJA DŁUGOFALOWA:

 • Podczas Pucharu Roztocza prowadzona będzie Indywidualna Punktacja Długofalowa/PDF/
 • Do Punktacji Długofalowej zaliczone będą wyniki zawodnika z dwóch najlepszych turniejów
 • Liczba PDF-ów za I miejsce równa jest liczbie startujących par razy dwa z obniżką o 2 PDF dla kolejnych miejsc, aż do wyczerpania oraz premia za trzy pierwsze miejsca w liczbie: +5, +3,+1.
 • W przypadku lokat dzielonych średnia sumy PDF przysługujących za te lokaty – z zaokrągleniem w górę do całego PDF’a.

NAGRODY:

 • W turniejach 10% najlepszych par otrzymuje nagrody finansowe.
 • Na fundusz nagród składa się 100% wpisowego z czego 60% stanowią nagrody bieżące a 40% przeznaczone jest na nagrody w punktacji długofalowej
 • Za zwycięstwo w klasyfikacji długofalowej Pucharu Roztocza:
 1. nagrody rzeczowe  dla: zawodników którzy zajmą miejsca 1 –6 , nie więcej  jednak niż 10% uprawnionych.
 • W przypadku lokat dzielonych w Punktacji Długofalowej Pucharu Roztocza o wyższym miejscu decyduje:
  • w pierwszej kolejności niższy współczynnik WK zawodnika;
  • w drugiej kolejności losowanie
 • Dwie /do 15 par uprawnionych/ lub trzy nagrody rzeczowe losowane, wśród zawodników biorących udział w przynajmniej dwóch turniejach /karnetowcy/.
 • W przypadku pozyskania nowych sponsorów liczba nagród może się zwiększyć
 • Wszystkie nagrody muszą być odebrane osobiście przez nagradzanego. Nagrody nie odebrane przepadają i zasilają fundusz organizatora.
 • WSZYSTKIE NAGRODY RZECZOWE ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH OD WŁADZ SAMORZĄDOWYCH  – PREZYDENTA STALOWEJ WOLI, BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO.

 

USTALENIA REGULAMINOWE:

 1. W turniejach obowiązują przepisy MPB oraz regulaminy PZBS.
 2. Obowiązuje zakaz stosowania systemów wysoce sztucznych(HUM).
 3. Karta konwencyjna nie jest wymagana, ale zalecana do obrony własnych dóbr.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu w miejscu rozgrywek.
 5. Czas odwołania od wyników wynosi 10 minut od ich ogłoszenia.
 6. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny

 

 

 

Organizator: proActiv Stowarzyszenie Sportowo-Artystyczne Grzegorz Typek tel. kom: 537 301 307