14. GPL proActiv 2024

Organizator, cel rozgrywek, przepisy

 1. Organizatorem turnieju jest proActiv Stowarzyszenie Sportowo – Artystyczne
 2. Celem zawodów jest
  • Przeprowadzenie rywalizacji sportowej w dyscyplinie brydż sportowy
  • Rozegranie turnieju w ramach 14. GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY
  • Integracja środowiska brydżowego

W trakcie turnieju obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego 2017, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS , Polityka Systemowa PZBS oraz niniejszy Regulamin.

Zgłoszenia par i wpisowe

 1. Turniej jest turniejem otwartym i może w nim brać udział każdy
 2. Zapisy do turnieju przyjmowane są przed turniejem na 1 godz. przed rozpoczęciem, lecz do 10 minut przed zawodami
 3. Opłaty wpisowe do turnieju wynoszą
  • Opłata dla zawodników nie będących członkami PZBS lub bez opłaconej składki 40+5* zł
  • Opłata dla członków PZBS, którzy nie mają prawa do ulg 35+5* zł
  • Opłata dla członków PZBS, którzy mają prawo do ulg 30+5* zł
  • Opłata dla członków Stowarzyszenia proActiv 20+5* zł
  • Opłata dla osób zamieszkałych lub pochodzących z powiatu gdzie rozgrywany jest turniej i nie biorących udziału w innych turniejach GPL 15+5*zł
  • Opłata dla młodzieży uczącej się w systemie stacjonarnym do 25 roku życia 15+5*zl

*5 zł na fundusz  14. Grand Prix Lubelszczyzny

Turniej

 1. Turniej jest turniejem par
 2. Turniej grany jest na zapis maksymalny (maksy)
 3. W turnieju grane jest 40 rozdań (4 mini sesje po 10 rozdań lub 2 sesje po 20 rozdań)
 4. Czas rozegrania 2 rozdań wynosi 16 minut

Wygrane

 • Nie mniej niż 70% wpisowego organizator przeznacza na nagrody finansowe
 • Nagrody finansowe dostaje 10% startujących par (w zaokrągleniu do góry)
 • 2 losowane nagrody niespodzianki

Dopuszczone systemy licytacyjne

 1. W trakcie turniejów obowiązuje polityka systemowa PZBS.
 2. Pary mogą stosować systemy zielone (tzn. systemy naturalne, systemy typu Wspólny Język, systemy typu Strefa) lub systemy niebieskie (tzn. systemy niebędące Systemami Wysoce Sztucznymi lub systemy oparte na silnym – od 15 HCP – otwarciu 1♣ lub1♦)
 3. Systemy Wysoce Sztuczne są zabronione
 4. Konwencje Brązowe mogą stosować tylko te pary, które mają kartę konwencyjną lub opis systemu
 5. Dozwolone jest stosowanie konwencji Wilkosza oraz Multi na otwarciach jak i w obronie przeciwko dowolnemu systemowi

Karty konwencyjne, alertowanie

 1. Zaleca się, aby każda para miała kartę konwencyjną
 2. Para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko system zielony. Podczas podejmowania decyzji przez sędziego w trakcie zawodów – pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, gdyż każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem a odnośną ręką traktowana będzie jako wykroczenie w postaci niewłaściwej informacji. Para ta może również ponieść karę proceduralną.
 3. Odstępstwa lub pomyłki przy stosowaniu nietypowych, skomplikowanych sekwencji licytacyjnych (jak również przy stosowaniu konwencyjnych otwarć silnych) będą traktowane jako błędna informacja i mogą spowodować orzeczenie wyniku rozjemczego.
 4. W trakcie turniejów obowiązują zasady alertowania określone przez PZBS

Etyka i dobre obyczaje

 1. W momencie rozpoczęcia każdej rundy zawodnik ma obowiązek zajęcia miejsca przy stole.
 2. Zakazuje się: o opuszczania stołu bez pozwolenia sędziego przed sygnałem do zmiany, o palenia w miejscach niedozwolonych, o spożywania alkoholu na sali gry, o używania telefonu komórkowego (telefon powinien być wyciszony), o prowadzenia głośnych rozmów, komentarzy itp.
 3. Niezastosowanie się do powyższych restrykcji może spowodować wymierzenie kary w wysokości do 15% zapisu maksymalnego w turnieju
 4. Zachowanie skutkujące ,,spaleniem” rozdania, przy którymkolwiek stole spowoduje wymierzenie kary automatycznej w wysokości 25% zapisu maksymalnego w turnieju
 5. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowej postawy i właściwego zachowania wobec przeciwników i partnera. Naruszeniem etyki jest również świadome łamanie regulaminów lub przepisów, nawet gdy prawo przewiduje określoną karę, a wykraczający jest gotów ją ponieść.